תנאי שימוש ומדיניות הגנת הפרטיות באתר

תנאי שימוש ומדיניות הגנת הפרטיות באתר ״נומיק״ nomic1.com

 

 

 
 
 
משתמש/ת יקר/ה!
** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי קיצור מלל בלבד אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.
ברוך הבא לאתר של נומיק ע.מ (להלן "החברה") שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים במסמך זה (להלן: "התקנון") ולתקנונים קשורים/נלווים.
 
**תאריך עדכון אחרון: 14/04/2024
 1. מסמך זה מיועד לרכז עבורך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות באתר החברה תשומת ליבך כי כל שימוש באתר, לרבות בשירותים הניתנים באמצעותו, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לעיין בתנאים אלו מעת לעת.
 3. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות, באמצעות הפרטים המצוינים בתחתית התקנון או דרך עמוד יצירת הקשר.
 4. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל שירות אשר עשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה, ומומלץ לעיין בהם בנפרד.

  מדיניות פרטיות, איסוף מידע ושמירתו:
 5. החברה מכבדת את פרטיותך ותנהג במידע, כהגדרתו להלן, בהתאם להוראות הדין ובכלל זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. במסגרת שימושך באתר ייאסף עלייך מידע מסוגים שונים: מידע שתמסור בעמוד ההרשמה לרבות שם,  כתובת דוא"ל, היסטוריית רכישות והעסקאות שישמרו למשך שנתיים. לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את המידע, אך אי מסירתו תמנע מאיתנו לספק לך שירותים.
 6. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך ושיפור חווית הגולש, באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים. כלים אלו אוספים מידע כללי אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.
 7. אם תבחר להתחבר לאתר באמצעות חשבונך ברשת חברתית כלשהי, ייתכן שתהיה לנו גישה למידע אודותיך אשר תבחר לפרסם באותה הרשת או למידע שנקבל ממנה, בכפוף לתנאי הרשת החברתית הרלוונטית, ולהגדרות שהתאמת באותה הרשת.
 8. בנוסף, החברה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים "קוקיס" (Cookies). קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא.
 9. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה"קוקיס", תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר תסגור את האתר, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
 10. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך או ו/או נאסף אודותיך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו (להלן יחד "המידע"), על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים המוצעים באתר. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי ו/או אגרטיבי שאינו אישי לצדדים שלישיים למטרות אלו.
 11. השירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת הרשמה כזו תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות שונות עמך (טלפון, מייל). השדות שחובה יהיה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא תוכל להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
 12. כמו כן, ייתכן שרישום לשירות מסוים דרך האתר, לרבות למועדון הלקוחות של החברה או לרשימות דיוור או לכל עניין אחר, הזמינים או נגישים דרך האתר, יידרוש את הסכמתך ואישורך לתנאי אותו שירות, ובמקרה זה תידרש לאשר את הסכמתך בנפרד בעמוד/שירות זה.
 13. אם וככל שתמסור מידע אישי מכל סוג שהוא, מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה אשר כפופים להוראות הדין. המידע יישמר לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימך, לצרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות החברה ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. דע לך כי אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע לחברה, וכי העברת מידע על ידך לחברה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.
 14. כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה או לאתר, הינך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה.
 15. בהתאם להסכמתך, אם תתקבל, החברה תהא רשאית לפנות אליך מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת עדכונים, הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת ממך בכל עת.
 16. לצורך קניית מוצרים באתר תידרש להזין את מספר הזהות שלך ואת פרטי כרטיס האשראי, המידע האמור לא נשמר במאגרי המידע של החברה ופרטים אלה נשמרים בידי צד ג' הנותן לחברה שירותי סליקה ובעל רישיון לשם כך והוא נושא בכל האחריות להגנת המידע האמור על כל המשתמע מכך.
 17. החברה מקפידה שלא להעביר מידע אישי מזהה אודותיך לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
  • ​על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך.
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך ו/או אם תבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.
  • לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי שלך.
  • במקרה בו ימצא כי הפרת את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין.
  • על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;
  • בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • במקרה בו החברה תימכר, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.
 18. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך מיופה כוחך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באמצעות דף יצירת הקשר באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.

  אבטחת מידע:
 19. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
 20. ההתקשרות בין מכשיר הקצה שלך (מחשב, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב) לבין המחשבים התומכים באתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
 21. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו. לפי-כך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.
 22. הנתונים שיתקבלו אצל החברה, לרבות ספקיה וכל מי מטעמה, דרך האתר, בין אם על ידך ובין אם על ידי גורם אחר, מאוחסנים בשרתים מאובטחים המוגנים בטכנולוגיות מתקדמות. החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשמור על פרטיות לקוחותיה המשתמשים באתר. יחד עם זאת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהם מאוחסן מאגר המידע או מפני חדירות למחשבי החברה ועשיית שימוש במידע, חשיפתו או שימוש בו לרעה על ידי אותם הגורמים. בקרות אחת או יותר מן הפעולות כאמור, וכל עוד נקטה החברה אמצעי אבטחה סבירים, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. מודגש כי על המשתמש לנקוט אף הוא אמצעי הגנה מפני חדירת וירוסים למכשיר הסלולרי שלו.

  קניין רוחני:
   
 23. אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המצוי בו או נגיש ישירות דרכו, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, יצירות נגזרות, מוניטין, רעיונות, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל. שימוש בכל אלו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה, הינו אסור בהחלט ויהווה הפרת זכויותיה של החברה על-ידך.
 24. כמו כן, אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים בכל הזכויות הקשורות בתוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתר. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

  שימושים אסורים:
   
 25. ללא קבלת הרשאה מפורשת, כתובה מראש מהחברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:
  שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט;
  להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;
  להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר;
  להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא;
  אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

  תשלום וביטול עסקה:
   
 26. ההוראות הבאות יחולו על כל תשלום:
  התשלום עבור המוצרים מתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בלבד במועד ההזמנה. לאחר אישור התשלום במועד סיום ההזמנה, תישלח הודעת אישור תשלום לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת הרישום. שליחת הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי. 
  במסמך תנאי שימוש זה, “כרטיס אשראי” משמעו כאמור בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו–1986, למעט כרטיס אשראי דיירקט, כרטיס אשראי נטען ו/או כל כרטיס אחר הנטען מראש.
  הנך מצהיר/ה ומסכים/ה כי: (א) שליחת הקבלה/חשבונית המס לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין; (ב) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה במידה שהקבלה הנשלחת אליך תסווג על ידי שרת הדואר האלקטרוני שלך כהודעה פוגענית ו/או דואר זבל; (ג) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד.
  ביטול ההזמנה לאחר השלמת ההזמנה ייעשה בהתאם להוראות הדין הקבועות בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. לקוח רשאי לבטל עסקה ולקבל זיכוי מלא לרכישה עתידית באתר או החזר באמצעות כרטיס האשראי בהתאם לבחירת הלקוח ובהתאם להוראות הדין.
   
שירות סליקה:
 1. החברה משתמשת, בשירותי סליקה של צד שלישי לצורך ביצוע התשלום (להלן: “חברות עיבוד התשלומים” ו-“חברות סליקה”). ביצוע התשלום באמצעות חברות סליקה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים, לרבות תנאי השימוש של חברת פייפלוס בע״מ:
במסגרת שירותי הסליקה, פרטי התשלום ו/או פרטי כרטיס האשראי מוזנים על ידי המשתמש/ת ו/או כל פרט אחר הקשור לתשלום (“פרטי האשראי”) ומגיעים לחברת הסליקה. לאחר שהנתונים לעיל מוזנים מקבלת החברה מחברת הסליקה מידע אנונימי ייחודי (Token) המאפשר לקשר בין המשתמש/ת לבין פרטי האשראי שלו/ה לצורך תשלום בכרטיס אשראי עבור השירותים. איננו משתמשים בעצמנו בפרטי האשראי ואיננו שומרים את פרטי האשראי במאגרי המידע שלנו. 
אנו מסירים כל אחריות בקשר לשירותי הסליקה, והשימוש בשירותים אלו הוא על אחריות המשתמש/ת בלבד. 
חברות הסליקה עשויות להשתמש בפרטי האשראי אך ורק לצורך: 1) שיפור שירותי עיבוד התשלומים (ללא שימוש במידע אישי); (2) יישום מנגנוני מניעת הונאת או בקשר לסכסוכים משפטיים בין חברת עיבוד התשלומים לבין המשתמשים ו/או החברה. בנוסף, חברת הסליקה תוכל להעביר מידע סטטיסטי אנונימי שהיא אוספת לצדדים שלישיים לצרכיה המסחריים. 

הגבלת אחריות:
​28.
החברה, וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה, רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באתר ו/או באתר כשלעצמו לא ייחשב כהמלצה של החברה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש/ת בלבד.
במידה המירבית המותרת על פי החוק, החברה, לרבות ספקיה וכל מי מטעמה, מספקים למשתמש/ת את האתר במצבו כפי שהוא כולל כל הפגמים שבו, לרבות אי דיוקים, תקלות מחשב וטעויות אנוש. החברה וספקיה מסירים מעצמם במפורש, כל אחריות וכל תנאי, בין מפורש, מכללא או מכוח חוק, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל אחריות או תנאים (ככל שקיימים) בנוגע לבעלות, הפרת זכויות יוצרים, התאמה למטרה מסחרית, התאמה למטרה מסוימת, העדר וירוסים, היעדר רשלנות והתאמה לתיאור.
קופונים ו/או מבצעים:
40.
קודי שוברי ההנחה ומבצעים (“קופונ(ים) ומבצע(ים)”) עשויים להישלח אליך באמצעות אחד מאלה: דואר אלקטרוני, מסרונים.  אלו מהווים הצעה לרכישת מוצרים ושירותים מאיתנו, במחיר מוזל, במועדים, במחירים ובתנאים המפורטים להלן ו/או המצוינים באתר (“תנאי הקופונים והמבצעים”).
השימוש בקופונים וניצול המבצעים, לרבות רכישת מוצרים ושירותים באמצעותם, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש וליתר התנאים המופיעים באתר ו/או שיופיעו בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש בקופונים ובמבצעים, לרבות רכישת מוצרים ושירותים באמצעותם.
הוראות תנאי הקופונים והמבצעים יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, לרבות רכישת מוצרים ושירותים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה.
כאמור, הקופונים והמבצעים המופיעים באתר, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האתר, לרבות השירותים המוצעים באמצעותה, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם מצוין במפורש אחרת.
באמצעות הקופונים והמבצעים תוכל/י לרכוש ו/או ליהנות ממוצרים ושירותים מסוימים של החברה, באמצעות מסירת/הזנת קוד ההנחה המופיע על-גבי הקופון הרלוונטי. 
במידה והינך נתקל/ת בקשיים כלשהם במימוש הקופונים או המבצעים, פנה אלינו באמצעות שירות הלקוחות המוצע דרך האתר או בווטסאפ מספר 050-8124321 או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת- nomic.help@gmail.com ובו הודעה המציינת פרטים אודות השירות הרלוונטי וקוד ההנחה המצוין על גבי הקופון או המבצע שברשותך.
החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי הקופונים והמבצעים בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי הקופונים והמבצעים ילוו בהודעה מוקדמת באתר. שינויים בתנאי הקופונים והמבצעים שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת. המשך שימושך בקופונים ובמבצעים לאחר עריכת השינויים בתנאי הקופונים והמבצעים כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי הקופונים והמבצעים החדשים. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי הקופונים והמבצעים החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בהם.
לתשומת לבך, כי במסגרת שיפור השירות וביצוע אופטימיזציה שוטפת לשירותי החברה, החברה עשויה להציע, מפעם לפעם, קופונים או מבצעים שונים בהתבסס על קריטריונים אשר נקבעים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, כגון (אך לא רק) – אזורים גאוגרפיים, שעות עומס או שפל, דפוסי השימוש באתר החברה, עונתיות בשוק שטיפת הרכב וכיוצ"ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחיל או להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מדיניות מבצעים כזו או אחרת וזאת גם ללא עדכונך מראש, או בכלל. בשימושך באתר, הנך נותנ/ת את הסכמתך ומוותר/ת מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בהקשר זה. כמו כן, הנך מוותר/ת בזאת, באופן מפורש ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או דרישה בהקשר של תובענה ייצוגית כלפי החברה, והנך מסכימ/ה כי לא תהיי/ה רשאי/ת להעלות כל טענה ו/או דרישה בקשר עם תובענה ייצוגית. בנוסף, הנך מסכימ/ה לתנאי השימוש בקופונים ובמבצעים כדלקמן:
 • מימוש הקופון או המבצע יעשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בלבד.
 • הקופון או המבצע הינו אישי ולא ניתן למכירה, להעברה ו/או להמחאה, בין בתשלום ובין שלא בתשלום.
 • ישנם קופונים או מבצעים עבורם קבועה תקופת מימוש מקסימאלית שבמסגרתה ניתן לממשם. לאחר סיום תקופה זו, לא יהא לקופון כל תוקף, ותאבד/י את זכאותך לרכוש את המוצר או השירות במחיר מוזל, ללא זכות לכל תשלום ו/או פיצוי בעבור הקופון או המבצע.
 • ככל שמדובר בקופון או מבצע אשר השימוש בו מוגדר כחד-פעמי לאחר השימוש יבוטל התוקף של הקופון או המבצע ולא ניתן יהיה לעשות בו כל שימוש נוסף.
 • הקופונים והמבצעים אינם ניתנים להמרה לכסף, לרבות בעבור ביצוע רכישות אחרות, וכן לא ניתן לשלם חובות עבר באמצעות הקופונים. לא יוחזר עודף או החזר מכל סוג שהוא בעד קופון שלא מומש על ידך, או שמומש חלקית.
 • באופן כללי, אין כפל מבצעים ברכישות המתבצעות באמצעות קופונים או מבצעים אלא אם החברה תחליט לקיים כפל מבצעים ביחס לקופונים ו/או מבצעים ספציפיים. החברה רשאית אך לא חייבת להודיע על כך מראש ולפרסם על כך הודעה באתר.
לתשומת לבך כי ייתכנו תנאים נוספים אשר יחולו, בנוסף למדיניות שימוש זו, על קופונים ו/או מבצעים ספציפיים, אותם ניתן יהיה לראות במסכי מידע בתוך האתר ו/או בפרסומים רלוונטיים שונים.
מניעת השימוש בקופונים ובמבצעים:
החברה רשאית למנוע את השימוש בקופונים או המבצעים, לרבות את רכישת השירותים במחיר מוזל באמצעותם, בין באופן זמני ובין לצמיתות, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא הנמקה, ללא מתן הודעה על כך מראש ומבלי שהחברה תישא בכל חבות מכך, וזאת בין היתר, בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות:
 • הפרת תנאי הקופונים או המבצעים;
 • החברה סבורה כי ביצעת או שהנך עתיד/ה לבצע מעשה בלתי חוקי או להפר את הוראות הדין, באמצעות שימוש בקופון או המבצע;
 • שימוש בקופון או המבצע שלא למטרה שלשמה נוצרו ו/או כדי להטעות אדם אחר ו/או כדי לגרום לפגיעה בצדדים שלישיים כלשהם ו/או למטרה אחרת אשר לדעת החברה מהווה ניצול לרעה של הקופון או המבצע; ו/או
 • מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
סוגי הקופונים ותנאיהם יעודכנו מעת לעת.
תעריפים:
41.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי המשלוח, עלויות המוצרים, השירותים הנלווים והמוצרים הנלווים מעת לעת, לרבות לעדכן את מדיניות גביית דמי ההזמנה, בכפוף לדרישות החוק ובהתאם למפורט באתר ו/או במבצעים שונים, כפי שהחברה תבחר ליישם מעת לעת.
תקופת ההסכם וביטול ההסכם:
תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל מתחילת שימוש כלשהו באתר ועד אשר יבוטל לבקשת מי מהצדדים (“תקופת ההסכם”). במידה ואת/ה מבקש/ת לבטל את ההסכם, עליך להודיע לנו על רצונך לבטל את ההסכם לכתובת בדואר האלקטרוני הבאה  nomic.help@gmail.com במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף לאחר שנשלח לך אישור על קבלת הודעת הביטול, תוך זמן סביר.
אם החברה תבקש לבטל את ההסכם, נודיע לך בדואר אלקטרוני  או באתר על כוונתנו לעשות כן, ובכל מקרה נחסום את גישתך לאתר לאתר באופן מידי. במקרה כזה, הביטול יכנס לתוקף מייד עם חסימת גישתך לאתר.
בסיום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, הינך נדרש/ת לחדול באופן מידי משימוש באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים כלשהם המסופקים על ידנו.
תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי:
43.
האתר עשוי להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים (“רכיבי צד שלישי”). הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, האתר אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. 
תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באתר והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות האתר או כל חלק ממנו (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת “קוד פתוח”.
שיפוי ופיצוי:
44.
הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר והשירותים.
שונות:
45.
תנאי שימוש אלו (או איזו מההוראות בהם) אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה בשום אופן.
סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר והשירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, ו/או כל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב, והדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי. זאת בכפוף לזכות החברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול החברה.
אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.
תנאים נוספים:
46.
כאמור לעיל, הסכם זה יכלול את התנאים הנוספים הבאים, בדרך של הפנייה:
מדיניות הפרטיות - כפי שמופיעים בדף תנאי השימוש באתר.

יצירת קשר:
47.
בכל שאלה ו/או בקשה, האתר והשירותים הניתנים בהם ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו באמצעות אחד מהאמצעים הבאים:
 • טופס יצירת קשר באתר.
 • במייל – help@gmail.com
 • ווטסאפ - 050-8124321
אם את/ה סבור/ה כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהוא משימוש באתר, על-ידי כל גורם, 
אנא פנה/י אלינו באחד האמצעים המפורטים לעיל.